Re-integratie & out-placement

DTL Connect biedt passende oplossingen aan om werknemers bij een nieuwe werkgever onder te brengen. DTL Connect ontzorgt werkgevers wanneer een werknemer terug keert in de huidige baan, maar ondersteunt werkgevers ook om een nieuwe, passende werkplek voor de werknemer te vinden buiten het bedrijf.

Re-integratie tweede spoor
Wanneer de werkgever niet in staat is om de werknemer na langdurige afwezigheid passend werk aan te bieden, kan een werknemer ondergebracht worden bij een nieuwe werkgever. Een omvangrijk proces waarin DTL Connect u graag faciliteert. Ook bij re-integratie tweede spoor gebruiken we onze mensgerichte aanpak om alle competenties en talenten van de werknemer in kaart te brengen en te zien wat een passende baan kan zijn. Ook bekijken of een opleiding nodig is om hem of haar jobready te maken. Naast onze diensten op het gebied van re-integratie en out-placement, heeft DTL Connect ook de mogelijkheid om een jobcoach of loopbaanbegeleiding in te schakelen indien nodig.

Out-placement
Wanneer er een andere reden is dan ziekte om een werknemer bij een nieuwe werkgever onder te brengen, spreken we van out-placement. Hierbij kan het gaan om een reorganisatie of een arbeidsconflict waarom de wegen van werkgever en werknemer scheiden. Ook bij out-placement biedt DTL Connect de helpende hand. We gaan gericht op zoek naar een nieuwe werkplek en stippelen samen met de toekomstige werkgever een traject op maat uit.

Let's Connect